Premià no es un paratge donat a la troballa de fòssils, ja que els seus terrenys son formats per pòrfir granític, en la seva majoria, si volem destacar els terrenys Holocènics, on es van descobrir als anys 60 mol·luscs, gasteròpodes i fragments de platja fòssil durant la excavació de pous. Premia de Mar era en aquella època una immensa riera, que més tard va allotjar els assentaments ibers i romans a les seves voreres.

Premiá de Mar a l'Holocè

Secció de paleontologia AECC 

CAMI RAL, 54

 PREMIÀ DE MAR

INFORMACIÓ AECC

692 630 490 

Secció paleontologia

690 851 834